Over ons

Waarom VughtParticipeert?

De Vereniging VughtParticipeert wil alle inwoners van de gemeente Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. We heten VughtParticipeert, maar zijn er ook voor Cromvoirt en Helvoirt.

De leefomgeving bestaat uit waar wij wonen, waar onze kinderen naar school gaan, waar wij willen sporten, hoe wij ons willen verplaatsen, kunst, cultuur en natuur willen beleven, maar ook wat wij als comfortabel en veilig ervaren.

Onze leefomgeving wordt beïnvloed door regionale en nationale ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen wij beïnvloeden, waarbij bewoners hulp nodig hebben bij het inbrengen van hun wensen.

VughtParticipeert informeert de inwoners over wat er speelt en ondersteunt bewoners hierbij te participeren. Daarbij kiezen wij onderwerpen die meer aandacht nodig hebben en werken wij ook samen met organisaties en bewonersgroepen die al actief betrokken zijn.

VughtParticipeert heeft geen politieke kleur en wil slechts bijdragen aan transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Objectieve informatie is het beginpunt van discussie, meningsvorming en moet leiden tot gebalanceerde en duurzame besluitvorming en verkiezingen.

Wat doet VughtParticipeert?

VughtParticipeert (VP) is een vereniging waarbij de leden bepalen welke onderwerpen om participatie vragen. Naast het ondersteunen van geselecteerde onderwerpen, verzorgt VughtParticipeert een open informatiestroom.

Per onderwerp bieden wij informatie en actualiteiten. Dit doen wij onder andere door regelmatig vragen te stellen en te publiceren om vervolgens de antwoorden te ontvangen en te beoordelen. Bij onduidelijke of onvolledige antwoorden zullen wij navragen, net zolang totdat er duidelijkheid is.

Deze duidelijkheid is het fundament voor participatie. Alleen als wij weten en begrijpen waar het om gaat, wat de overwegingen zijn en welke keuzes kunnen worden gemaakt, zijn wij in staat effectief en doelgericht te participeren bij de ontwikkeling in onze leefomgeving.

Wie verzorgen VughtParticipeert?

De Vereniging VughtParticipeert is opgericht door een aantal betrokken inwoners. Het bestuur is alsvolgt samengesteld:

  • Frank de Koning (ledenadministratie)
  • Frans Bos (penningmeester)
  • Philip Helmer (voorzitter)

De bestuursleden geloven in de kracht van burgers en hebben geleerd dat vele lokale problemen niet links en niet rechts zijn. Met luisteren, openheid en wederzijds respect kan veel worden bereikt en zijn oplossingen in de regel duurzamer.

Graag dragen wij bij aan de samenwerking tussen inwoners en bestuurders, zonder politieke bijbedoelingen. De samenleving van vandaag vraagt meer van ons dan 1 keer per 4 jaar een vakje rood kleuren.

Naast het bestuur werken diverse inwoners mee. De inwoners zijn per onderwerp georganiseerd en zijn hierin deskundig, ervaren of ter plaatse betrokken.

VughtParticipeert staat open voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Bijdragen kunnen bestaan uit actief meewerken aan bepaalde onderwerpen, het beschikbaar maken van informatie of het voorstellen van vragen die door VughtParticipeert publiekelijk kunnen worden gesteld.

Inwoners kiezen er zelf voor of zij hun deelname bekend maken of niet. Dat stelt iedereen in staat in vertrouwen en mogelijk anoniem mee te werken.

U kunt zich melden door contact op te nemen via onze webpagina. Alle contacten worden vertrouwelijk behandeld.