Lid worden

Vul gegevens in

Bedankt voor het aanmelden als lid bij de Vereniging VughtParticipeert. Om de kosten voor onze organisatie te dekken, vragen wij om een kleine jaarlijkse bijdrage van €10,= per jaar per huishouden. Zodra wij dit bedrag hebben ontvangen op bankrekening NL77 RABO 0348 0459 21 t.n.v. Vereniging VughtParticipeert, zullen wij u inschrijven in ons ledenbestand. Deze bijdrage is voor de periode tot 1 januari 2021.

U blijft lid totdat u ons per mail (aan penningmeester@vughtparticipeert.nl) heeft geïnformeerd dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. In de maand november van ieder jaar zullen wij uw lidmaatschap verlengen voor nogmaals 1 jaar.

De door u verstrekte gegevens voor aanmelding zullen uitsluitend worden gebruikt voor de ledenadministratie, voor uitnodigingen aan ledenvergaderingen en de communicatie over actuele onderwerpen via onze nieuwsbrief.

U kunt zich apart aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij de ontvangst van iedere nieuwsbrief heeft u de gelegenheid uzelf uit te schrijven uit het mail-bestand. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.