Post

Actuele stand van zaken

Gepost op:01-02-20

Niet van toepassing

Een flitsende start

Dankzij veel belangstelling van diverse media zoals Brabants Dagblad, Klaverblad, Novo-3 en Avulo, was VughtParticipeert snel bekend. Ook via onze website konden wij goed duidelijk maken waarom, wat en wie wij zijn.

De eerste stappen

Nog voor het starten van onze website waren wij al begonnen met het selecteren en voorbereiden van onderwerpen. Per onderwerp zijn vrijwilligers aan het werk gegaan met het analyseren en het formuleren van vragen aan de gemeente.

Direct nadat onze website in de lucht was, konden de eerste vragen aan de gemeente worden gesteld, die dan ook direct op onze site werden gepubliceerd.

De eerste resultaten

Tot ons genoegen merkten wij dat de gemeente zich inspande om binnen de door ons gewenste antwoordtermijn van 3 weken te antwoorden. Dat is een goed resultaat, omdat onze vragen in de regel diepgaand zijn en wij solide antwoorden verwachten. Inmiddels zijn zes vragen gesteld en vijf antwoorden ontvangen. Drie antwoorden zijn door onze team beoordeeld, twee worden nog geanalyseerd.

Kwaliteit van de antwoorden laat te wensen over

Helaas hebben wij twee antwoorden als onvoldoende moeten afwijzen. De vragen zijn niet of onvolledig beantwoord. Wat er aan de antwoorden schort, hebben wij in onze reactie aangegeven. Zowel vraag, antwoord als onze beoordeling daarvan staan op onze website. Misschien dat de gemeente nog moet wennen aan de noodzaak precies en volledig te zijn.

Er staat nog veel op stapel

Op de planning staan nog diverse onderwerpen, sommige daarvan al in volle voorbereiding. Op deze pagina willen wij u regelmatig informeren. Ook bestaat de mogelijkheid op onze website aan te melden voor de nieuwsbrief.

Deze post heeft geen gerelateerde post