Post

Bewonerparticipatie en versterking bestuurlijke kwaliteit

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Hebt u het ook wel eens meegemaakt dat u als bewoner wordt geconfronteerd met een nieuw gebouw, verandering in parkeergelegenheid of afgegeven vergunning, terwijl u daar niet mee eens was en u niet geïnformeerd noch betrokken was?

De gemeente Vught is een relatief kleine gemeente, toch moet zij alle diensten van een gemeente aanbieden. Dat is makkelijker voor een grote gemeente, dus zal de gemeente Vught ook andere wegen moeten bewandelen.

Door gebruik te maken van de kennis, ervaring en energie die er bij de eigen inwoners beschikbaar zijn, kan de gemeente Vught haar capaciteit vergroten. Het betrekken van inwoners levert mogelijk ook betere oplossingen en vermindert eventueel verzet tegen beslissingen van de gemeente.

Hierdoor ontstaat een win-win-situatie: een sterkere betrokkenheid van de inwoners en kwalitatief betere en gedragen plannen.

Deze post heeft geen gerelateerde post