Post

Financien en de gemeentebegroting 2020

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten begrijpelijk zijn

De gemeente Vught moet financieel gezond zijn en blijven.

Grote nationale en regionale ontwikkelingen zoals het decentraliseren van het sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, Jeugdzorg en Participatie), N65 en het spoor hebben een grote invloed op de financiele gezondheid van de gemeente Vught.

Incidentele inkomsten door het verkopen van grond kunnen geen onderdeel uitmaken van een duurzame financiele huishouding.

Hoe zorgen wij voor een duurzame en transparante financiele positie en ontwikkeling van onze gemeente?

Deze post heeft geen gerelateerde post