Post

Gemeente Vught en VughtParticipeert hebben tunnelvisie, open brief aan de gemeenteraad

Gepost op:01-12-20

Niet van toepassing

De gemeente Vught, samen met de Provincie en Rijkswaterstaat, lijden al jaren aan tunnelvisie. Zij weigeren links en rechts te kijken naar oplossingen die in het belang zijn van de gehele samenleving. De tunnelvariant werd vele jaren geleden afgewezen, op basis van toen heersende meningen en beperkingen. Beperkingen waaraan tot op de dag van vandaag wordt vastgehouden. 

Het gevolg is een vreselijke oplossing die de doelen niet dient, de gemeente een fortuin gaat kosten en voor de Provincie en Rijkswaterstaat direct na de oplevering een hoofdpijndossier gaat opleveren: files, ongelukken en geen mogelijkheden om te verbeteren, alles in beton gegoten. Dat allemaal omdat zij niet willen luisteren naar andere meningen en niet willen geloven in andere mogelijkheden. 

Met de misleidende calculatie van van Woesik heeft men de gemeenteraad in mei willen laten geloven dat een tunnel meer dan €400 miljoen zal gaan kosten. Uit een nieuwe calculatie blijkt dat voor het budget voor een halfopen verkeersgoot een veilige tunnelvariant mogelijk is. 

VughtParticipeert heeft in samenwerking met Stichting Comité N65 en een groep experts de laatste weken hard gewerkt vanuit een andere en realistische tunnelvisie: een tunnel voor doorgaand verkeer, veel veiliger zonder aansluitingen ín de tunnel, het N65-gebied daarboven weer voor de inwoners en de beloofde verbetering van de leefbaarheid voor Vught. 

Een verkeersveilige tunnel waarvoor geen gevaarlijke ovondes nodig zijn, waardoor de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid wél worden vergroot, geluidsoverlast wél wordt beperkt en het verkeer in het dorp niet toeneemt. 

Een oplossing waarmee de belofte van onze burgemeester uit 2012 kan worden ingelost: alles onder de grond en op kosten van Den Haag, Vught betaalt maximaal €10 miljoen voor het aanharken van de ruimte bovenop de tunnel.

Wij dagen partijen uit onze calculaties te controleren en deze visie samen met ons verder uit te werken voor het bereiken van de juist voor Vught belangrijke doelen en de mogelijkheden van het herontwikkelen van het N65-gebied.

Dit tunnel-alternatief moet onderwerp zijn van de coalitie-onderhandelingen, zodat de partijen weten waar de vrienden zitten en de kiezers merken dat hun stem telt.

Kopie:

  • College 
  • Gemeenteraad
  • Provinciale Staten
  • Lijsttrekkers politieke partijen
  • Pers
Deze post heeft geen gerelateerde post