Post

Opnieuw een verdrietig hoofdstuk bij de misleiding rondom de reconstructie N65

Gepost op:29-11-20

Niet van toepassing

Plan tot reconstructie N65 maakt het niet veiliger

Aan de serie van misleidingen moeten wij helaas nog een hoofdstuk toevoegen, nu blijkt dat de “Verkeersveiligheid analyse N65”, niet beschikbaar is gesteld aan de gemeenteraad bij hun besluitvorming voor de reconstructie N65 op 14 mei 2020.

Een van doelstellingen van de reconstructie N65 is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom is het achterhouden van deze Verkeersveiligheid analyse (VVA) onaanvaardbaar.

Deze VVA is opgesteld conform alle vigerende voorschriften door de gecertificeerde Ver­keersveilig­heid­auditor Rijkswegennet op verzoek van de Provincie Noord-Brabant. Uit deze rapportage blijkt dat er diverse veiligheidsrisico’s bestaan waarvan een aantal niet zijn meegenomen in de voorstellen. 

De woordvoerder van de gemeente stelde recent in het Brabants Dagblad: 'De weg voldoet aan de eisen op het gebied van verkeersveiligheid.' Deze uitspraak is absoluut niet waar. Volgens het onderzoek in opdracht van Stichting Comité N65 blijkt dat het invoegen vanaf de Vijverbosweg in de richting Den Bosch gevaarlijk is, nu blijken er nog meer veiligheidsrisico’s te bestaan. 

Wij hebben al eerder moeten vaststellen dat de gemeenteraad en daarmee de inwoners van Vught bij de besluitvorming over de N65 meerdere keren voor de gek zijn gehouden. Werd eerst het MKBA-rapport (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), met een duidelijk negatief advies, 2 jaar onder tafel gehouden. Vervolgens werd de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen 2 weken voordat de verkeersanalyses lieten zien dat het verkeer in het dorp dramatisch zou toenemen. De derde keer blijkt dat de calculatie van de tunnelvariant is gebaseerd op een veel duurder dan noodzakelijke verkeerskundige oplossing.

En nu komt daar nog een nieuw en verdrietig hoofdstuk bij: bij de besluitvorming door de gemeenteraad op 14 mei 2020 is de “Verkeersveiligheid analyse N65” over de verkeersveiligheid van de toekomstige N65 niet beschikbaar is gesteld, terwijl dit rapport al in juli 2019 is opgesteld.

Hoe nu verder?

VughtParticipeert roept opnieuw op om nader onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van de N65 na de reconstructie, want het verbeteren van de verkeersveiligheid was 1 van de 6 doelen van dit project. Op basis van de rapporten lijkt het erop dat de verkeersveiligheid zelfs achteruit gaat. 

VughtParticipeert is neutraal behalve als het gaat om participatie, transparantie en zuivere besluitvorming. Wij ondersteunen transparantie en participatie en strijden tegen onzuivere besluitvorming. De gang van zaken rondom de N65 is een triest voorbeeld van falende transparantie en onzuivere besluitvorming.

Voor details verwijzen wij naar bijgaand VVA rapport en de responsnota van drs. Cees Wildervank in opdracht van Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt.

Bijlage
Deze post heeft geen gerelateerde post