Post

Participatie in Vught komt maar niet van de grond

Gepost op:19-12-23

Niet van toepassing

Participeren doe je samen, niet achter gesloten deuren

De gemeenteraadsverkiezingen van 2019 en het aansluitende coalitieakkoord in 2020 stonden bol van beloftes over participatie. Om vaart in het proces te krijgen en als constructieve bijdrage heeft VughtParticipeert eind 2022 haar Witboek aangeboden en dit in de Commissievergadering op 26 januari 2023 toegelicht. Diverse partijen hebben positief gereageerd en aangegeven de adviezen ter harte te willen nemen.

Ook na de herschikking van de coalitie in 2023 is het beleid voor participatie gehandhaafd, waarbij in algemene zin is aangegeven dat het realiseringstempo omhoog moet. Het voornemen van de nieuwe coalitie om het tempo te verhogen is nodig, als wij nog in deze coalitieperiode meer willen bereiken dan alleen het opstellen van beleid. 

In het Klaverblad van 13 december jl. was te lezen dat de inwoners van Vught weinig vertrouwen hebben in de participatie. De gang van zaken rondom de Task Force N65, waar participatie van meet af aan was uitgesloten, heeft daar zeker zijn steentje aan bijgedragen.

Desalniettemin is VughtParticipeert beschikbaar en gemotiveerd om in het laatste deel van deze coalitieperiode, niet alleen de uitvoering van het participatiebeleid ter hand te nemen, maar ook enkele positieve ervaringen op te doen.

Bijlage
Deze post heeft geen gerelateerde post