Post

Participatie is nog even wennen voor het nieuwe gemeentebestuur

Gepost op:07-05-21

Niet van toepassing

Participeren moet je leren

Participatie, na 100 dagen

De Vereniging VughtParticipeert ijvert voor transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Tijdens de kennismaking met het nieuwe gemeentebestuur op 26 maart, onderdeel van de eerste 100 dagen, was participatie een belangrijk onderwerp. 

De wens tot participatie van het gemeentebestuur en de participatie strategie van VughtParticipeert (zie bijlage) hebben vele overeenkomsten. Daarnaast vult de participatie van VughtParticipeert deze verder aan. 

Belangrijke aanvulling is de vroegtijdige en volledige transparantie vanuit de gemeente. Om die reden heeft VughtParticipeert bij het gemeentebestuur, als onderdeel van de 100 dagen, aangedrongen op publicatie van alle lopende plannen. Het zou het vertrouwen schaden als bewoners na deze 100 dagen zouden worden geconfronteerd met verrassingen uit het verleden.

Helaas hebben wij dit overzicht nog niet ontvangen en doen hierbij opnieuw de oproep aan het gemeentebestuur een overzicht van alle bekende en onbekende plannen te publiceren.

Wordt vervolgd.

Bijlage
Gerelateerde posts

Archief van verstuurde nieuwsbrieven

Gepost op:24-04-21

Niet van toepassing

archief nieuwsbrieven

VughtParticipeert verstuurt regelmatig nieuwsbrieven met actuele onderwerpen. Deze kunt u terugvinden in ons archief.

VughtParticipeert organiseert haar 1e meet-up om de leden actief te betrekken

Gepost op:28-03-21

Niet van toepassing

VughtParticipatie houdt haar 1e meet-up

Op dinsdagavond 6 april vanaf 20:00 h vindt de eerste meet-up voor leden van de Vereniging VughtParticipeert plaats door middel van Zoom.

Tijdens deze virtuele bijeenkomst kunnen leden discussiëren over de onderwerpen en prioriteiten voor participatie. De discussie zal worden ingeleid door de voorzitter die de participatie strategie en de actuele onderwerpen zal toelichten.

Het werkmodel van VughtParticipeert is gebaseerd op betrokkenheid van inwoners die met andere inwoners willen samenwerken en gebruik maken van de mogelijkheden die de vereniging kan bieden zoals vragen aan gemeentebestuur, publiciteit en juridische ondersteuning.

Alle leden van de vereniging zijn welkom en zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wie nog geen lid is en toch wil deelnemen kan zich aanmelden en €10,= contributie betalen voor 5 april.

De resultaten van de meet-up zullen op onze site worden gepubliceerd.

VughtParticipeert uitgenodigd door het nieuwe gemeentebestuur

Gepost op:28-03-21

Niet van toepassing

Zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, wil het nieuwe gemeentebestuur in de eerste 100 dagen kennis maken met diverse bewoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. VughtParticipeert heeft deze uitnodiging aangenomen en vrijdag 26 maart kwamen wij bij elkaar. Van VughtParticipeert waren Nelly Theunissen en Philip Helmer aanwezig, het gemeentebestuur was voltallig.

Tijdens het gesprek heeft VughtParticipeert haar participatie strategie (bijgaand) toegelicht en ook gewezen op de bestaande Code Participatie uit 2013 van het Ministerie van I&W (bijgaand). De Code Participatie is verplicht voor alle MIRT-projecten en projecten met een rijksbijdrage, zoals de reconstructie van de N65. Op deze verplichte code participatie is ook in de recente zitting bij de Raad van State gewezen.

De wens tot participatie van het gemeentebestuur en de strategie van VughtParticipatie hebben vele overeenkomsten. Daarnaast vult de participatie van VughtParticipeert deze verder aan. Belangrijk aanvulling is de vroegtijdige en volledige transparantie vanuit de gemeente. Om die reden heeft VughtParticipeert bij het gemeentebestuur, als onderdeel van de 100 dagen, aangedrongen op publicatie van alle lopende plannen. Het zou het vertrouwen schaden als bewoners na deze 100 dagen zouden worden geconfronteerd met verrassingen uit het verleden.

Een verschil in de verwachtingen wat betreft participatie is de gelijkwaardige positie van de burger, immers bestaande rechten op participatie, openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming blijven onverminderd intact en kunnen niet worden beperkt door eenzijdige bepalingen vanuit het gemeentebestuur.

Tijdens de bijeenkomst is de kans besproken in de toekomst constructiever samen te werken. VughtParticipeert juicht dit toe, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte fouten in het verleden hiermee niet plotseling zijn verdwenen. Lopende WOB-verzoeken en beroepszaken zullen consequent worden voortgezet en afgerond.

Al met al beoordeelt VughtParticipeert de door alle betrokkenen uitgesproken wens om tot een goede invulling van participatie te komen positief en heeft zich bereid verklaard hieraan constructief mee te werken.

Bijlage

VughtParticipeert geeft interview voor Avulo TV over het coalitieakkoord

Gepost op:21-02-21

Niet van toepassing

Op 20 februari was VughtParticipeert te gast bij Avulo TV. Nelly Theunissen en Philip Helmer gaven hun zienswijze op de ontwikkelingen tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe coalitieakkoord. Ook lopende zaken zoals de reconstructie van de N65 kwamen aan de orde.

Zie interview ...

Algemene Ledenvergadering Vereniging VughtParticipeert / Coalitie van start met orientatie

Gepost op:14-02-21

Niet van toepassing

Eerste Algemene Ledenvergadering

Na iets meer dan 1 jaar sinds de geboorte eind 2019, heeft VughtParticipeert haar eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De ALV vond plaats via Zoom als gevolg van de beperkingen door het coronavirus.

Tijdens de ALV zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Nelly Theunissen-Zwartjes en Frans Bos. Nelly wordt de nieuwe secretaris en Frans penningmeester. In verband met het vertrek van Maaike Dautzenberg, wordt Philip Helmer de nieuwe voorzitter. Voor Maaike Dautzenberg was het voorzitterschap niet meer te combineren met haar veeleisende baan.

Lid brengt lid

Alhoewel VughtParticipeert inmiddels een van de grootste bewonersorganisaties in Vught is, zijn de leden van VughtParticipeert opgeroepen ieder een nieuw lid aan te brengen om daarmee het ledenaantal te verdubbelen. Hoe meer leden, hoe geloofwaardiger onze gesprekken en communicaties.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Ook zijn de leden verzocht zich aan te melden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook voor niet leden en kent inmiddels een grote groep ontvangers met zowel inwoners als bestuurders en politici.

Uitnodiging van het gemeentebestuur

VughtParticipeert heeft de uitnodiging van het gemeentebestuur voor een eerste kennismaking met plezier aangenomen. Deze kennismaking vindt plaats als onderdeel van de eerste 100 dagen oriëntatie van de nieuwe coalitie. VughtParticipeert zal tijdens deze bijeenkomst haar kernwaarden inbrengen: transparantie, participatie en zuivere besluitvorming. Het coalitieakkoord wekt wat deze aspecten betreft hoge verwachtingen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

VughtParticipeert van start

Gepost op:02-09-19

Niet van toepassing

Zoals u kunt zien kan onze website best een stuk mooier. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die kan helpen bij het verbeteren van onze grafische presentatie. Wij roepen vrijwilligers op om contact op te nemen via onze webpagina.

VughtParticipeert is geboren.

Gepost op:01-09-19

Niet van toepassing

Effectieve participatie vergt een goede informatievoorziening. VP wil daaraan bijdragen.

Bijlage