Post

ProRail: Startmoment spoorverbreding door Vught onzeker

Gepost op:28-11-19

Niet van toepassing

PHS Meteren-Boxtel, stikstof en het Tracébesluit

Stikstof is op dit moment landelijk volop in het nieuws. De Raad van State (RvS) besloot afgelopen voorjaar dat de Nederlandse stikstofaanpak (het Programma Aanpak Stikstof – PAS) niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit besluit heeft impact op veel sectoren en betekent ook iets voor spoorprojecten, waaronder PHS Meteren-Boxtel.

Zoals eerder aangegeven kan in het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel het PAS niet meer gebruikt worden om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op dit moment werken we hard aan oplossingen voor het stikstofprobleem. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eerder hebben wij aangekondigd dat we het Tracébesluit dit jaar ter inzage zouden leggen. Stikstof blijkt een lastig dossier, waar geen kant-en-klare oplossingen voor zijn. Het proces om oplossingen te onderzoeken, uit te werken en af te stemmen kost tijd. Dit zorgt ervoor dat wij het Tracébesluit dit jaar niet meer kunnen afronden. Wanneer er meer duidelijk is over het moment van de terinzagelegging informeren wij u verder.

Gepubliceerd op 27 november 2019

https://www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel/nieuws/phs-meteren-boxtel-stikstof-en-het-trac-besluit

Deze post heeft geen gerelateerde post