Post

Vraag aan het college over 'Wonen in Vught'

Gepost op:07-09-20

Niet van toepassing

Wonen in Vught

VughtParticipeert stuurde op 18 augustus 2020 volgende brief aan het college

Geacht College,

Inwoners in Vught maken zich zorgen omdat uw college weinig doet aan de verbetering van de huisvesting voor hun doelgroep. Uw college zegt te erkennen dat er behoefte bestaat aan betaalbare huisvesting voor starters en ouderen en dat dit onverminderd hoog op de agenda staat.

Ook zegt u dat u wil samenwerken met de verschillende partijen om de diverse uitdagingen voor huisvesting op te pakken en te zorgen dat er gemeentebreed mogelijkheden komen. Uw intentie dat er meer mogelijkheden komen voor huisvesting van specifieke doelgroepen klinkt mooi maar is toch echt in strijd met de beleidspraktijk van de afgelopen jaren.

Bijgaand sturen wij u enkele vragen. De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, zullen wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl plaatsen. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage
Deze post heeft geen gerelateerde post