Post

Vragen aan het college i.z. besluit reconstructie N65

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

N65 doelstellingen

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020, heeft de meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het bestemmingsplan N65 en de verdiepte ligging van de provinciale weg.

Het project voor de reconstructie N65 wil een aantal essentiële doelen bereiken.

Hoe zeker is het dat hiermee deze doelstellingen worden bereikt?

In de startnotitie van het project vinden wij bovenstaande doelstellingen. Ook na een uitvoerige bestudering van de plannen, is niet duidelijk op basis waarvan de gemeente van mening is dat deze doelen zullen worden bereikt. Om die reden heeft VughtParticipeert het college bijgaande vragen gesteld. Zodra wij deze antwoorden hebben ontvangen zullen wij u nader informeren.

Bijlage
Gerelateerde posts

Antwoord over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:06-09-20

Antwoord is volledig

Gemeente is zich niet bewust van bestaande problemen

Op vragen van bewoners heeft de gemeente gereageerd met bijgaande brief. Hieruit blijkt dat er een verschil van waarneming bestaat tussen omwonenden en de gemeente wat betreft de aanwezigheid van verkeersoverlast en het melden ervan. Het is nu aan de omwonenden hun zorgen opnieuw aan de gemeente voor te leggen.

Bijlage

Vragen over verkeersoverlast woonomgeving Moleneindplein

Gepost op:27-02-20

Niet van toepassing

Geacht college van de gemeente Vught,

De leefbaarheid van de woonomgeving rond het Moleneindplein staat al vele jaren onder druk. Het grootste probleem is de forse verkeerstoename en de parkeeroverlast, veroorzaakt door de groei van de lokale dienstverlenende sector met winkels, zorgvoorzieningen en een school. De veiligheid voor bewoners en zelfs de bereikbaarheid voor hulpdiensten is in het geding.

Bewoners trekken al jaren bij de gemeente aan de bel maar vinden weinig gehoor. Ze worden onvoldoende geïnformeerd, naar huis gestuurd met lege beloften en niet betrokken bij maatregelen.

Terugdringen verkeersoverlast

De afgelopen 20 jaar heeft de dienstverlenende sector aan en rond het Moleneindplein een flinke groei doorgemaakt in de vorm van winkels en diverse voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, een fysiotherapiepraktijk en een school. Dit betekent een forse toename van het gemotoriseerd verkeer in de omringende woonwijk vanwege winkelend publiek, bevoorradend vrachtverkeer, bezoekers van de zorgvoorzieningen en ouders die hun schoolgaande kinderen wegbrengen. Op sommige momenten is het zo druk dat bewoners zelf hun straat niet kunnen uitrijden.

Sedert 2011 voeren bewoners gesprekken met de gemeente, die minimaal één verkeersmeting heeft laten uitvoeren. Daarin is onder andere het parkeergedrag geturfd. In tegenstelling tot de toezegging indertijd, zijn de uitslagen van deze meting nooit openbaar gemaakt.

Opm.: de volledige tekst van deze vragen in de bijlage

Tenslotte

De Vereniging VughtParticipeert zou graag op korte termijn haar leden over uw antwoorden willen informeren. Wij nemen aan dat ook u de noodzaak ziet de inwoners van Vught zo snel mogelijk te informeren. Om die reden zouden wij het op prijs stellen uw antwoorden binnen 3 weken te mogen ontvangen.

PS als onderdeel van ons doel om transparantie te bieden, hebben wij deze brief ook op onze website www.vughtparticipeert.nl geplaatst. Uw antwoorden zullen daar ook worden gepubliceerd.

Bijlage

Verkeersveiligheid

Gepost op:24-09-19

Niet van toepassing

Verkeersveiligheid is een zeer belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van onze gemeente.

Hierbij gaat het niet alleen om het veilig oversteken van de N65 en het spoor, maar ook het veilig kunnen fietsen, wandelen en winkelen. Kinderen, ouderen en visueel/audio gehandicapten verdienen onze bijzondere aandacht en vragen om extra inspanningen op dit gebied.

Hierbij moeten plannen niet alleen op financiele haalbaarheid maar ook op verkeersveiligheid en de duurzaamheid daarvan worden beoordeeld.