Post

Vragen aan het college over de meerjarenbegroting 2021-2024

Gepost op:20-07-20

Niet van toepassing

De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten begrijpelijk zijn voor de burger

Op donderdag 2 juli werd de kadernota 2021-2024 besproken in de vergadering van de gemeenteraad. De kadernota beschrijft de financiƫle ontwikkelingen binnen onze gemeente voor de komende 4 jaar. Gezien de huidige economische crisis en de vele en soms kostbare projecten in en om onze gemeente, is het belangrijk onze bewoners te informeren over de gevolgen hiervan op de kwaliteit van onze leefomgeving en de lange termijn financiƫle stabiliteit van onze gemeente.

Omdat het niet duidelijk is voor welke uitgaven wij als gemeente komen te staan, heeft VughtParticipeert een aantal vragen gesteld aan het college (zie bijlage). Zodra wij antwoorden hebben ontvangen zullen wij u op deze plaats daarover informeren.

Bijlage
Deze post heeft geen gerelateerde post