Post

N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd

Gepost op:18-10-19

Niet van toepassing

Op www.vught.nu lezen wij:

VUGHT – 17 oktober 2019. De ombouw van de N65 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vught en Haaren meldden dat de zaak wordt opgehouden door de stikstofproblemen. Voorlopig dus geen tunnelbak voor de weg bij Helvoirt.

Mogelijk geeft dit uitstel ons de gelegenheid alle consequenties van de ombouw nauwkeuriger te bekijken. Hierbij denken wij aan de consequenties voor de financiele positie van de gemeente, de gevolgen van de toename van het verkeer binnen het dorp en de gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Ook kunnen wij een nuchter onderzoek doen naar welk maatschappelijk voordeel te behalen is en de actuele mogelijkheden voor een volledige ondertunneling. VughtParticipeert werkt graag samen met andere organisaties om deze pauze zo goed mogelijk te gebruiken, immers €170.000.000,= uitgeven mag best goed overwogen zijn.

Gerelateerde posts

Gemeente vraagt om rectificatie N65 bericht

Gepost op:17-11-19

Niet van toepassing

Van de Omgevingsmanager rijksinfra van de gemeente Vught ontvingen wij de volgende mail:

Via dit mailbericht wil ik reageren op de link die op de website staat van Vught Participeert. Dit aangezien de bewoners van Vught recht hebben op juiste informatie. Iets wat u volgens mij ook nastreeft.

Onder het kopje ‘verkeersveiligheid’ staat een bericht ‘N65 uitgesteld voor onbepaalde tijd.’ Ik wil u laten weten dat wij ons niet herkennen in de inhoud van dit bericht. We hebben dit ook aan www.Vught.nu laten weten.

Deze onafhankelijke nieuwssite heeft het bericht geschreven vanuit een eigen interpretatie, mening en analyse. Ik verwijs u voor de juiste informatie naar:

Vooralsnog is de verwachting dat de stikstofuitstoot per saldo door het project niet toeneemt. In dat geval blijft de planning van start reconstructie N65 in 2021 actueel.

Ik stel het dan ook zeer op prijs als u de link naar dit bericht van de website haalt.

Standpunt van VughtParticipeert:

het bericht op vught.nu waar naar wij verwijzen, is niet gebaseerd op een eigen interpretatie van vught.nu maar op de tweede bestuursrapportage van Haaren (2019 11 07 RV 1297 Bijlage 1 tweede BERAP 2019). Daarin staat op pagina 8: N65

  • In juli heeft de Raad ingestemd met de extra bijdrage voor de N65. Het nieuwe ontwerp met de tunnelbak, parallelwegen, ecopassage Broekley en de fietstunnel bij de Kreitestraat is nu door alle partijen financieel haalbaar gemaakt.
  • In verband met het stikstofdossier (landelijke problematiek) kan er op dit moment geen Raad van State proof ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Er wordt zowel landelijk, provinciaal als door de projectgroep naar een oplossing gezocht. Deze problematiek gaat leiden tot een vertraging van het proces. De omvang van de vertraging is op dit moment niet reëel in te schatten.

Besluit VughtParticipeert

Omdat wij hier indirect verwijzen naar een officiële bron zien wij geen reden dit bericht van onze site te halen. Tevens geven wij te bedenken dat er door diverse groepen inwoners een groot aantal zienswijzen op het plan N65 is ingediend, op basis waarvan te verwachten is dat er nog wel wat water door de Maas zal stromen voordat een start gemaakt kan worden met de uitvoering.